Γλυφάδα: 2108945553 | Ψυχικό: 2106997766 | Ηλιούπολη: 2109941126 | Τρίκαλα: 2431400158 | Κινητό: 6977291169

Λαζαράκη 43, Γλυφάδα | Μεσογείων 163, Ψυχικό (LifeCheck) | Πρωτόπαππα 13-15, Ηλιούπολη (LifeCheck) | Σωκράτους 10, Τρίκαλα

Η σταδιοποίηση του καρκίνου κατατάσσει τη νόσο σε στάδια βάσει των οποίων καθορίζεται η έκταση, η θεραπεία και η πρόγνωσή της.

Αξιολογούνται τέσσερις βασικές παράμετροι (σύστημα ΤΝΜ / Tumor–Node–Metastasis) που ελέγχονται στο μικροσκόπιο μετά από την χειρουργική αφαίρεση ή βιοψία της κακοήθειας, σε συνδυασμό με τον απεικονιστικό έλεγχο του υπολοίπου σώματος, και είναι οι ακόλουθοι:

  • αν ο καρκίνος είναι διηθητικός ή όχι
  • το μέγεθος του όγκου
  • ο αριθμός των μασχαλιαίων λεμφαδένων που έχουν μετάσταση
  • αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις (σε άλλα όργανα)

Ως εκ τούτου ο καρκίνος του μαστού χωρίζεται σε πέντε στάδια (0-4):

Στάδιο 0 -> μη διηθητικός καρκίνος (in situ) που έχει άριστη πρόγνωση.

Στάδιο 4 (IV) -> μεταστατική νόσος (υπάρχουν απομακρυσμένες εστίες σε άλλα σημεία του οργανισμού).

Στάδια 1-2 (I–II) -> πρώιμη μορφή κακοήθειας (στο στάδιο 2 μπορεί να υπάρχουν και μεταστατικοί λεμφαδένες στη μασχάλη)

Στάδιο 3 (III) -> προχωρημένη (μη μεταστατική) μορφή της νόσου που συνήθως χρήζει προεγχειρητικής χημειοθεραπείας.

Το 2018 προστέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά στην σταδιοποίηση, όπως ο βαθμός κακοήθειας (δηλ. πόσο διαφορετικά είναι τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά), η παρουσία ορμονικών υποδοχέων και πρωτεΐνης HER2 στα νεοπλασματικά κύτταρα, καθώς επίσης το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου του παρασκευάσματος σε ορισμένους τύπους της νόσου (Oncotype DX score). Με αυτόν τον τρόπο η κατάταξη είναι πιο ακριβής, επομένως και η συμπληρωματική θεραπεία, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση πιο αποτελεσματική.

Μητρούσιας Απόστολος MD,MSc

Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
2ος Όροφος
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα
info@breastaware.gr
Από το 2017
Ολοκληρωμένη χειρουργική, ογκολογική και μετεγχειρητική προσέγγιση
Φροντίδα Μαστού - Γραμματεία: Τζαμτζή Μυρσίνη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καθημερινές:
10:00-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο
10:00 - 14:00