Γλυφάδα: 2108945553 | Ψυχικό: 2106997766 | Ηλιούπολη: 2109941126 | Τρίκαλα: 2431400158 | Κινητό: 6977291169

Λαζαράκη 43, Γλυφάδα | Μεσογείων 163, Ψυχικό (LifeCheck) | Πρωτόπαππα 13-15, Ηλιούπολη (LifeCheck) | Σωκράτους 10, Τρίκαλα

Αυτός ο τύπος αποκατάστασης χρησιμοποιεί ιστό (κρημνό) της γυναίκας από διάφορα σημεία του σώματος (κοιλιά, πλάτη, γλουτός, μηρός) ώστε να αναπληρώσει τον όγκο και το σχήμα μετά από μία μαστεκτομή. Με αυτή τη μέθοδο το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό συγκριτικά με τα ενθέματα, αλλά η επέμβαση είναι μεγαλύτερη και η ανάρρωση πιο μακρά.

Χειρουργικά χρησιμοποιούνται δύο περιοχές και ανάλογες είναι και οι ουλές (δότρια περιοχή και περιοχή αποκατάστασης). Στις δότριες περιοχές, επειδή πολλές φορές λαμβάνεται και μυς, μπορεί να εμφανισθεί μυϊκή αδυναμία ή να εμφανισθεί κήλη. Αυτού του είδους η αποκατάσταση δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τις καπνίστριες, διαβητικές ή αγγειοπαθείς καθώς είναι απαραίτητο να υπάρχουν υγιή αγγεία ώστε να μην παρουσιαστούν επιπλοκές (π.χ. νέκρωση του κρημνού).

 

Τα είδη αυτόλογου ιστού είναι:

TRAM (Transverse Rectus Abdominis Muscle). Χρησιμοποιείται τμήμα δέρματος, λίπους, αγγείων και μυός (ορθός κοιλιακός) από το κατώτερο τμήμα της κοιλιάς. Το κενό που αφήνει ο μυς καλύπτεται με πλέγμα για να μη δημιουργηθεί κήλη και συνήθως ελαττώνεται η μυϊκή δύναμη της περιοχής. Δεν ενδείκνυται για τις λεπτές αδύνατες γυναίκες.
DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator). Είναι κάτι αντίστοιχο με το TRAM με τη διαφορά πως δεν χρησιμοποιεί μυ της κατώτερης κοιλιάς για να αποκατασταθεί ο μαστός (μόνο δέρμα, λίπος, αγγεία). Θεωρείται πιο χρονοβόρα διότι χρησιμοποιείται μικροσκόπιο για να ενωθούν τα αγγεία του κρημνού με τα αγγεία του πρόσθιου θώρακα, αλλά είναι αρκετά αποτελεσματική.
LD (Latissimus Dorsi). Χρησιμοποιείται τμήμα δέρματος, λίπους, αγγείων και μυός (πλατύς ραχιαίος) από το ανώτερο πλάγιο τμήμα της πλάτης και τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με σιλικονούχο ένθεμα. Σε μερικές περιπτώσεις μετεγχειρητικά παρουσιάζεται αδυναμία στην πλάτη, στον ώμο ή στο χέρι.
GAP (Gluteal free flap). Ο κρημνός αυτός προέρχεται από τμήμα δέρματος, λίπους και αγγείων του γλουτού σε περιπτώσεις που δε γίνεται να χρησιμοποιηθεί ιστός από τις προαναφερθέντες περιοχές και σαν μέθοδος δεν εφαρμόζεται ευρέως.
TUG (Transverse Upper Gracilis). Λαμβάνεται τμήμα δέρματος, λίπους, αγγείων και μυός (προσαγωγός) από την εσωτερική επιφάνεια του ανώτερου μηρού. Πρόκειται για τεχνική που διενεργείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και η μεταφορά αυτόλογου λίπους μέσω λιποαναρρόφησης από διάφορα σημεία του σώματος (π.χ. κοιλιά, γλουτοί, μηροί) στην περιοχή της μαστεκτομής ή για την βελτίωση ελλειμάτων όγκου και ποιότητας δέρματος μετά από ακτινοθεραπεία. Θεωρείται ασφαλής και ελάχιστα τραυματική μέθοδος, ενώ χρειάζονται εώς και 4-6 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 6 μηνών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, καθώς δε γίνεται να μεταφερθεί μεγάλη ποσότητα λίπους κάθε φορά. Μετά από κάθε συνεδρία κάποια ποσότητα λίπους μπορεί να έχει απορροφηθεί ή να νεκρωθεί, κάτι που μπορεί να συμβεί και σε βάθος χρόνου, επηρεάζοντας τον τελικό όγκο του μαστού. Δεν υπάρχουν μεγάλες μακροχρόνιες έρευνες που να έχουν μελετήσει την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου, ογκολογικά και αισθητικά, αν και τα πρώτα ενδείξεις φαίνεται να είναι ενθαρρυντικές.

Μητρούσιας Απόστολος MD,MSc

Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
2ος Όροφος
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα
info@breastaware.gr
Από το 2017
Ολοκληρωμένη χειρουργική, ογκολογική και μετεγχειρητική προσέγγιση
Φροντίδα Μαστού - Γραμματεία: Τζαμτζή Μυρσίνη
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καθημερινές:
10:00-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο
10:00 - 14:00