Η σταδιοποίηση του καρκίνου κατατάσσει τη νόσο σε στάδια βάσει των οποίων καθορίζεται η έκταση, η θεραπεία και η πρόγνωσή της.  

Αξιολογούνται τέσσερις βασικές παράμετροι (σύστημα ΤΝΜ / TumorNodeMetastasis) που ελέγχονται στο μικροσκόπιο μετά από την χειρουργική αφαίρεση ή βιοψία της κακοήθειας, σε συνδυασμό με τον απεικονιστικό έλεγχο του υπολοίπου σώματος, και είναι οι ακόλουθοι:  

  • αν ο καρκίνος είναι διηθητικός ή όχι 
  • το μέγεθος του όγκου  
  • ο αριθμός των μασχαλιαίων  λεμφαδένων που έχουν μετάσταση 
  • αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις (σε άλλα όργανα) 

Ως εκ τούτου ο καρκίνος του μαστού χωρίζεται σε πέντε στάδια (0-4): 

Στάδιο 0 -> μη διηθητικός καρκίνος (in situ) που έχει άριστη πρόγνωση. 

Στάδιο 4 (IV) -> μεταστατική νόσος (υπάρχουν απομακρυσμένες εστίες σε άλλα σημεία του οργανισμού). 

Στάδια 1-2 (III) -> πρώιμη μορφή κακοήθειας (στο στάδιο 2 μπορεί να υπάρχουν και μεταστατικοί λεμφαδένες στη μασχάλη)  

Στάδιο 3 (III) -> προχωρημένη (μη μεταστατική) μορφή της νόσου που συνήθως χρήζει προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. 


Τ
ο 2018 προστέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά στην σταδιοποίηση, όπως ο βαθμός κακοήθειας (δηλ. πόσο διαφορετικά είναι τα καρκινικά κύτταρα από τα φυσιολογικά), η παρουσία ορμονικών υποδοχέων και πρωτεΐνης HER2 στα νεοπλασματικά κύτταρα, καθώς επίσης το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου του παρασκευάσματος σε ορισμένους τύπους της νόσου (Oncotype DX score). Με αυτόν τον τρόπο η κατάταξη είναι πιο ακριβής, επομένως και η συμπληρωματική θεραπεία, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση πιο αποτελεσματική. 

Σχετικά:

Επιδημιολογία
Επιδημιολογία
Παράγοντες κινδύνου
Παράγοντες Κινδύνου
Συμπτώματα
Συμπτώματα
Διάγνωση
Διάγνωση
Χειρουργική θεραπεία
Χειρουργική Θεραπεία

Γλυφάδα:

Λαζαράκη 43

Τηλ: 210 89 45 553

Ψυχικό-Αθήνα:

Λεωφ. Μεσογείων 163, έναντι μετρό Κατεχάκη (Lifecheck)

Τηλ.: 210 69 97 766

Ηλιούπολη:

Λεωφ. Πρωτόπαππα 13-15 (Lifecheck)

Τηλ: 210 994 11 26

Τρίκαλα:

Σωκράτους 10

Τηλ: 2431 400 158

Copyright © 2022  Breastaware